4. juli 2016

TBG BH prva kompanija u BiH koja proizvodi beton u skladu sa EU standardima

TBG BH d.o.o. Kakanj, kompanija u vlasništvu Tvornice cementa Kakanj i članica HeidelbergCement Grupe, prvi je proizvođač betona u BiH koji je uskladio svoju proizvodnju i svoje proizvode prema evropskim normama, tako da se kompletna tvornička kontrola proizvodnje sada obavlja prema standardima BAS EN 206-1:2002; BAS EN 206-1/A1:2006 i BAS EN 206-1/A2:2007.

Ocjenjivanje proizvoda kao i pregled proizvodnje je obavila certificirana laboratorija GIT Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o. Tuzla koju je ovlastio BATA Institut kao tijelo koje može vršiti certificiranje proizvodnje i proizvoda prema evropskim standardima.

GIT Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale, kojeg je ovlastio BATA institut da vrši certificiranje proizvodnje i proizvoda od betona prema evropskoj normi, proveo je detaljan i sveobuhvatan pregled i vrednovanje rada betonara u Sarajevu i Zenici kao i laboratorije u Sarajevu. Glavni fokus bio je na provjeri kontrole kvalitete.

„Veoma smo ponosni što smo prva kompanija u BiH kojoj je dodijeljen certifikat za samostalno praćenje kvaliteta betona prema najzahtjevnijim EU normama,“ kazala je Ehlimana Šehmehmedović, direktor TBG BH. „Nama u TBG BH kvalitet je uvijek na prvom mjestu, tako da kontinuirano radimo na poboljšanjima u svim segmentima proizvodnje kako bi naši proizvodi i usluge bili vrhunski. Sve komponente koje ugrađujemo u naše proizvode u skladu su sa EU normama, što smo kroz ovu certifikaciju i dokazali. Naše laboratorije su opremljena za sve vrste testiranja i praćenja kvaliteta, što je od velikog značaja svim našim partnerima koji cijene naš kvalitet,“ kazala je Ehlimana Šehmehmedović, direktor kompanije TBG BH.

Iz TBG BH i Tvornice cementa Kakanj ističu kako ovo certificiranje ima ogroman značaj za dalje poslovanje jer sa ovim certifikatom proizvodi betonara se mogu koristiti i na međunarodnim projektima, odnosno projektima koje finansiraju strani investitori kao i na velikim projektima koji su projektovani prema EN standardima. „TBG BH kao naša kćerka kompanija ide našim koracima i slijedi naš model poslovanja koji podrazumijeva investiranja u stalno poboljšanje proizvodnog procesa i kvalitete proizvoda i usluga. To nam omogućava zajedničko učešće na svim velikim i zahtjevnim infrastrukturnim projektima u državi i regionu,“ kazao je Branimir Muidža generalni direktor Tvornice cementa Kakanj.

gđa Emina Dedić

Koordinator za komunikacije / Communications Coordinator
Tel: 
+387 (0)32 557 552
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Preuzmite