Dobrodošli na stranice TBG BH d.o.o.

Firma TBG BH d.o.o. Kakanj rođena je 2001. godine kao kćerka kompanija Tvornice cementa Kakanj i članica prestižne njemačke kompanije HeidelbergCement. Osnovna djelatnost kompanije je proizvodnja betona, njegov prevoz i ugradnja na određenoj destinaciji. U svom vlasništvu trenutno ima šest poslovnih jedinica (betonara) i to PJ Sarajevo, PJ Rajlovac, PJ Zenica, PJ Lukavac, PJ Banja Luka i mobilnu jedinicu Drivuša, koje proizvode visokokvalitetne vrste transportnog betona kao i betone sa čeličnim vlaknima, te glazure i maltere. 

Novosti

Tradicija uspješnosti
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
Godišnji izvještaj o poslovanju emitenta za 2017. godinu
26. april 2018

Tradicija uspješnosti

Nova zgrada.
U Kaknju je danas, 26.4.2018, održana Skupština dioničara Tvornice cementa Kakanj (TCK). Dioničari su usvojili godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu sa izvještajima Nadzornog odbora i, Odbora za reviziju i nezavisnog revizora. „Tvornica cementa Kakanj je nastavila niz uspješnih poslovnih godina,“ kazao je ovom prilikom Branimir Muidža, direktor kompanije u svom obraćanju Skupštini dioničara. „Na tržištu Bosne i Hercegovine u 2017. godini ostvarili smo povećanje prodaje i zadržali lidersku poziciju kako u prodaji cementa tako i u prodaji gotovih betona.“  Tokom protekle godine...
26. april 2018

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo da je Skupština Društva Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 26.4.2018. godine, donijela sljedeće odluke: Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2017. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem Nadzornog odbora i izvještajem Odbora za reviziju Odluka o raspodjeli dobiti Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Odluka o izglasavanju članovima Nadzornog odbora  Odluka o...
3. april 2018

Godišnji izvještaj o poslovanju emitenta za 2017. godinu

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo Godišnji izvještaj o poslovanju emitenta i Izvještaj nezavisnog revizora za period 01.01. do 31.12.2017. godine. Izvještaje i OEI-PD obrazac možete preuzeti na linku desno.
Sarajevo City Center.

Događaji