Profil kompanije

Firma TBG BH d.o.o. Kakanj rođena je 2001. godine kao kćerka kompanija Tvornice cementa Kakanj i članica prestižne njemačke kompanije Heidelberg Materials. Osnovna djelatnost kompanije je proizvodnja betona, njegov prevoz i ugradnja na određenoj destinaciji. U svom vlasništvu trenutno ima šest poslovnih jedinica (betonara) i to PJ Sarajevo, PJ Rajlovac, PJ Zenica, PJ Lukavac, PJ Mostar i PJ Banja Luka, koje proizvode visokokvalitetne vrste transportnog betona kao i betone sa čeličnim vlaknima, te glazure i maltere. 

Betonara u Lukavcu radi od 1999. godine, betonara u Sarajevu puštena u rad 2003. godine, PJ Banja Luka radi od decembra 2006, dok u Zenici beton isporučujemo od početka 2011. Betonare u Rajlovcu i Zenici pridružene su akvizicijom 2016. godine. Od početka 2019. godine naš beton vrhunske kvalitete proizvodimo i u betonari u Mostaru. Sve betonare imaju vrhunsku opremu za proizvodnju, distribuciju i ugradnju betona, te moderno opremljene laboratorije. Za dodatne kapacitete transporta i ugradnje betona TBG BH ima ugovor sa svojim partnerima.

Naši proizvodi

Transportni beton je naš glavni proizvod za čiju proizvodnju koristimo visokokvalitetni portland cement, proizveden u našoj matičnoj kompaniji Tvornici cementa Kakanj. pažljivo odabrane agregate frakcionirane po veličinama, zatim vodu i aditive u svrhu poboljšanja obradivosti ili nekih posebnih svojstava betona. Proizvodimo sve vrste visokokvalitetnog transportnog betona uključujući i lake betone, betone sa čeličnim vlaknima, te glazure i maltere. 

Zaštita okoliša

U svim postrojenjima, od momenta projektovanja do samog kraja proizvodnog procesa posebna pažnja je posvećena poštivanju standarda zaštite okoliša.

Sva naša postrojenja posjeduju ekološki moderno postrojenje za reciklažu betona, gdje se ostaci betona iz proizvodnje razlažu na ulazne komponente - voda i frakcija - te vraćaju u proizvodnju. Tako dolazimo do rezultata da nemamo otpadnih voda i da se već iskorištena voda reciklira, te ponovo koristi u proizvodnji. 

Kvalitet

Upravljanje postrojenjima je potpuno kompjuterizovano (GEDIS), čime se garantuje kvalitet betona, što potvrđuje i laboratorij nezavisnog instituta koji radi redovna ispitivanja. Kapacitet proizvodnje je 80 kubika betona na sat. Pored toga, betonare su opremljene specijalnim stanicama za reciklažu (BIBKO sistem) čime se omogućava ponovno korištenje otpadne vode i čestica pijeska i šljunka u kružnom toku. Kvalitet betona garantuje društvo, a potvrđuje kontrola nezavisnog instituta. Naš kvalitet je vaš pouzdan partner. 

Kupci

Tačnost isporuke i kvalitet našeg betona garantuje uspješan posao. Svaki dan radimo na tome da osiguramo da su specifične potrebe naših kupca zadovoljene na najbrži, najefikasniji, najpouzdaniji i najekonomičniji mogući način, jer smo svjesni da možemo biti uspješni samo ako su naši kupci uspješni. 

Zaposleni

TBG BH je mali ali efikasan tim na kojeg se kupci mogu osloniti. Iako su zaposleni smješteni na četiri lokacije, djeluju u sprezi kao jedan tim. U narednim godinama TBG BH planira otvaranje novih postrojenja i u drugim područjima BiH, što će pružiti mogućnost za nova zaposlenja.