TBG BH u Sarajevu

Postrojenje TBG BH u Sarajevu je u pogonu od 2003. godine i također kapaciteta 80 m3/h, sa kompjuterskim upravljanim i kontrolisanim sistemom proizvodnje i voznim parkom od 12 miksera* i beton pumpama Sermac 37 m, Schwing 32 m i Waitzinger 47 m, moderno opremljenom laboratorijom te ekološki modernim postrojenjem za reciklažu betona

*Za transport betona u Sarajevu zadužen je naš partner Bosman d.o.o. sa transportnim kapacitetima od 5+5 miksera i dvije mikser pumpe. TBG BH također raspolaže sa 2 vlastita miksera. 

Mikseri i pumpa.

gdin Asim Mešić

Rukovodilac poslovne jedinice Sarajevo
Tel: 
+387 (0)33 764 393
Faks: 
+387 (0)33 764 392
TBG BH d.o.o. Kakanj
Doglodi bb Ilidža
71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina

Lokacije

Kliknite na oznaku za dodatne infomacije