TBG BH u Lukavcu

Postrojenje TBG BH u Lakavcu je u pogonu od 2000. godine, sa betonarom kapaciteta 80 m3/h, kompjuterskim upravljanim i kontrolisanim sistemom proizvodnje i voznim parkom od 4 miksera i beton pumpom Waitzinger 37 m, moderno opremljenom laboratorijom te ekološki modernim postrojenjem za reciklažu betona (ostatak betona se razlaže na ulazne komponenete i vraća u proizvodnju). 

TBG Lukavac.

gdin Damir Hrustić

Rukovodilac poslovne jedinice Lukavac
Tel: 
+387 (0)35 550 553
Faks: 
+387 (0)35 550 552
TBG BH d.o.o. Kakanj
Magistralni put bb
75250 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Lokacije

Kliknite na oznaku za dodatne infomacije