Kontrola kvalitete

Laboratorije TBG BH d.o.o. Kakanj, su zadužene za praćenje kvalitete ulaznih komponenti kao i praćenje kvalitete betona. Laboratorije su opremljena prema Euro standardu i sadrže sve neophodne elemente i opremu, za kontrolu kvalitete u procesu proizvodnje betona. U laboratoriji TBG BH se svakodnevno prati kvalitet ulaznih komponenti kao što su cement, voda i agregat. Pored toga kontrolu kvalitete zajedno sa laboratorijom TBG BH, vrši i Rudarski institut iz Tuzle, te se na taj način vrši stroga analiza od strane licencirane institucije. Sve tri PJ u sastavu TBG BH d.o.o. Kakanj, imaju opremljenu laboratoriju za praćenje kvalitete i u njoj rade obučeni ljudi (laboranti), koji redovno uzimaju uzorke i vrše ispitivanja na betonari.

TBG BH posjeduje centralnu laboratoriju u Sarajevu i priručne laboratorije u Lukavcu i Banja Luci. Pored našeg laboratorija, kvalitet za PJ Banja Luka prati i Integral inženjering.

gdin Enhad Goralija

Tehnolog za kvalitetu
Mob: 
+387 (0)61 783 406
TBG BH d.o.o. Kakanj
Doglodi bb Ilidža
71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina